Bengt Dahlgren AB. Med humanism och värme stärks företagets profil och attraktionskraft både hos kunder och hos nya medarbetare. (Företaget blev bästa arbetsgivare i branschen 2013).