Lotta & Lena. Med svenska attribut skapar den grafiska profilen förutsättningar för etableringen i Frankrike och Storbritanien.